ផ្ទាល់-Online ជំហាន USMLE ល្អបំផុត 1 វគ្គសិក្សា

Updated:July 19, 2018
លោក James គែម
ការប្រកាសនេះមានសេចក្ដីយោងទៅនឹងផលិតផលពីមួយឬច្រើននៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង. យើងអាចនឹងទទួលបានប្រាក់សំណងនៅពេលដែលអ្នកចុចលើតំណភ្ជាប់ទៅនឹងផលិតផលទាំងនោះ. សម្រាប់ការពន្យល់នៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងគោលនយោបាយ, ដំណើរទស្សនកិច្ច ទំព័រនេះ
Choosing the right ជំហាន​ទី USMLE 1 live prep course is the most important decision you will make on your journey towards passing. You will be spending countless hours studying, so it’s crucial to find the USMLE course that best fits your learning style and background. The difference between successfully passing or failing the USMLE Step 1 exam largely depends on how well your study materials prepare you for it. ការប្រើប្រាស់ពិតណាស់ការពិនិត្យមួយដែលមិនមែនជាការប្រកួតល្អសម្រាប់រចនាប័ទ្មរៀនសូត្ររបស់អ្នកអាចបណ្តាលឱ្យអ្នកដើម្បីរកគ្រាប់បាល់ទាបឬសូម្បីតែបរាជ័យក្នុងការប្រឡងរបស់អ្នក, ចំណាយថវិកាអស់អ្នកខែនៃការពេលវេលាសិក្សានិងថ្លៃប្រឡងបន្ថែមទៀត. បំបាក់បំបែកនៅទីនេះគឺដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាមិនកើតឡើង! Here’s the good news: we have personally researched and reviewed all the USMLE Step 1 prep courses below to make it easier for you! The comparison chart will help you decide which online course best fits your needs. មួយចំនួននៃតំណភ្ជាប់នេះនៅលើតារាងនេះគឺជាតំណភ្ជាប់សម្ព័ន្ធ, meaning I get small commission (ប្រើដើម្បីផ្ដល់មូលនិធិគេហទំព័រនេះ) នៅពេលដែលអ្នកទិញបានដោយចុចតាមរយៈ. កុំបារម្ភ, by using the USMLE promo codes and USMLE review course discounts you’ll get the best possible deal.

ផ្ទាល់-Online ជំហាន USMLE ល្អបំផុត 1 វគ្គសិក្សា

ជំហាន​ទី USMLE 1 Live Online CoursesCOMLEX លេខសំងាត់ពិនិត្យឡើងវិញកម្មវិធីវគ្គសិក្សា USMLE ត្រៀមល្អបំផុត
ចំណាត់ថ្នាក់

#1

#2

OVERALL RATING
ក្រុមហ៊ុនPass Program USMLEន Kaplan USMLE
តំលៃ $4.390 $3,999
ការបញ្ចុះតម្លៃNoneNone
METHOD OF INSTRUCTION8 Weeks of Live-Online Instruction7 Weeks of Live-Online Instruction
COURSE FORMATClass Options 8:30am-5pm EST (Monday-Friday)Class Options 11am-9pm EST (7 Days a Week)
PASS GUARANTEE
គាំទ្រ​ដល់​សិស្សDedicated Instructor Email Supportគាំទ្រ​អ៊ី​ម៉ែ​ល​គ្រូ
អំឡុង​ចូល​លើ​បណ្ដាញ4 ឬ 8 Weeks7 ឬ 14 Weeks
READ MY FULL ANALYSISRead Full ReviewRead Full Review
ចាប់ផ្ដើម

Start Now

Start Now

See the best On-Demand USMLE Step 1 Prep Courses here.

លេខសំងាត់កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃ USMLE – រក្សាទុក 10%

Pass Program USMLE, បញ្ចុះតម្លៃផ្តាច់មុខ, ការបញ្ចុះតម្លៃជាភាគរយ 35 ប្រើថ្ងៃនេះ
Pass Program USMLE 41 ប្រើថ្ងៃនេះ
រក្សាទុក 10% នៅលើកម្មវិធីលេខសំងាត់ EduMind USMLE វគ្គសិក្សាតាមតម្រូវការសម្រាប់ជំហាន 1, 2, & 3
លើកចុងក្រោយដែលបានប្រើ 1 ថ្ងៃ​មុន
កាលបរិច្ឆេទ​ផុតកំណត់: July 20, 2018

រក្សាទុក 25% Prep ន Kaplan USMLE – OnDemand

ន Kaplan USMLE, ពិសេស, ការបញ្ចុះតម្លៃជាភាគរយ 38 ប្រើថ្ងៃនេះ
ន Kaplan USMLE 38 ប្រើថ្ងៃនេះ

រក្សាទុក 25% with Kaplan USMLE On-Demand

លេខកូដប័ណ្ណត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការន Kaplan USMLE ជំហាន 1, 3, & 3
លើកចុងក្រោយដែលបានប្រើ 5 ច្រើន​ម៉ោង​កន្លងទៅ
កាលបរិច្ឆេទ​ផុតកំណត់: July 21, 2018

USMLE Live In-Person Step 1 វគ្គ​សិក្សា Prep

1. MedSmarter Test Prep

Best USMLE Live Course
អត្រាសរុប: Located in Atlanta, GA 30096, USA
Enroll Anytime: While other courses make you wait, MedStarter doesn’t. Continuous enrollment means that you can start the MedSmarter USMLE program at anytime. This is a huge advantage bcause you’ll have no downtime.
Experienced Instructors: MedSmarter’s faculty has experienced professionals who have taught around the world including the U.S., Canada, Caribbean, Middle East, and South Asia. Their instructors hold MDs and/or PhDs, and have years of experience in preparing future physicians for the USMLE.
 • 6 to 7-week comprehensive review course to prepare for USMLE Step 1 ការប្រឡង
 • Subject and System-Based Teaching approach
 • Small Class Sizes
 • 1 on 1 គំរោងសិក្សា
 • Test Taking Strategies
 • Exam Related Anxiety / Stress Management
 • Time Management
 • Study Lab Available for Self Study
 • Coffee and Tea Provided
 • End of Course Self Assessment

For a limited time get $500 បិទ MedSmarter USMLE ជំហាន 1 or Step 2 CK here.

បង្ហាញប័ណ្ណ
LEARN MORE ABOUT MEDSMARTER
The MedSmarter courses are for students who are interested in a more focused and individualized approach to studying for their USMLE prep. The programs can be best described as a “hybrid” of tutoring and class room learning. Classes are offered Monday thru Friday, usually from 9:30 AM t0 3:00 PM (depending on the subject/topic some classes may be longer or shorter). A typical day consists of lectures, u-world questions, and group discussions. Students are asked to subscribe to UWorld Qbank. ជំហាននេះ 1 និង​ជំហាន 2 CK courses are continuous enrollment, meaning students can enroll at any time and start classes at beginning of the next subject/topic. ជំហាននេះ 1 Course is 6-7 weeks and Step2 CK course is 4-5 ស​ប្តា​ហ៍. The difference in weeks is due to accommodating for any holidays that may come up during a cycle. For Step 2 លោក CS, the scheduling is based on the students’ needs. They ask students to enroll at least 2-3 weeks prior to wanting to attend the review program so that they may schedule the standardized patients and instructors accordingly. They also advise students to leave at least a one week gap in completion of the course and the actual exam date; to ensure time to overcome any weaknesses identified.
 • 5 Day CS Course: Monday thru Friday, with a Mock Exam on Saturdays
 • 3 Day CS Course: Wednesday thru Friday, with a Mini-Mock on Saturdays

Med/Smarter USMLE Reviews:

“In my opinion MedSmarter is the way to go. Kaplan and falcon do help with content knowledge and have a lot of books and resources but that’s it. You don’t get the focused, INDIVIDUALIZED, review that is necessary for you to succeed. MedSmarter is a great prep program if you’re interested in a focused and more individualized approach to studying for your USMLE Step exams. I am a detail oriented individual with a lot of knowledge however I did not know how to focus that knowledge on exams. I often choose detailed answers when they are looking for commonly tested topics. MedSmarter reviews all the details necessary to be successful on the exam, but They make sure to tell you what you need to know, and for me they were extremely helpful with test taking skills!!! I improved my score from original assessment to actual test over 25 points. I also finished blocks with 10-15 minutes left because I was confident in the answers. I picked and moved on. Even on the exam! It was crazy how well I improved and how easy the questions were after opening my eyes to how to take the test. I am forever indebted to them for helping me be successful on my step 2ck as I have graduated Med school and well on my way to securing a residency position!! At the end of the day if you want content knowledge any program will work, but if you want someone to understand and point out your strengths and weaknesses and work with you to improve those strengths and eliminate weakness MedSmarter is the way to go!! GET SARTED WITH MEDSMARTER

Best ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់-Online USMLE Step 1 វគ្គ​សិក្សា Prep

ជំហាន​ទី USMLE ល្អ​បំផុត 1 វគ្គ​សិក្សា Prepតំលៃ​លក់
Pass Program USMLE4,390
ន Kaplan USMLE4,000
Med Smarter LIVE USMLE2,299

ប្រកាសដែលទាក់ទង

0 ការឆ្លើយតប

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

ចង់ចូលរួមការពិភាក្សានេះ?
មានអារម្មណ៍សេរីដើម្បីចូលរួមចំណែក!

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *