USMLE સમીક્ષા સ્મેશ

છેલ્લું અપડેટ:March 23, 2018
જેમ્સ એજ
આ પોસ્ટ એક અથવા અમારી જાહેરાતકર્તાઓ વધુ માંથી ઉત્પાદનો સંદર્ભો સમાવે. જ્યારે તમે તે ઉત્પાદનો માટે કડીઓ પર ક્લિક કરો અમે વળતર પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અમારી જાહેરાત નીતિનું સમજૂતી માટે, મુલાકાત આ પાનાં

સ્મેશ USMLE પગલું 1 સમીક્ષારેટિંગ:

સ્મેશ USMLE was founded by Dr. Adeleke Adesina, a practicing ER physician and experienced USMLE instructor. Smash USMLE’s goal is to offer students engaging video lectures and study materials that will help them pass the Step 1 અને પગલું 2 CK exams on the first attempt.

Smash USMLE Strengths

smash usmle video lecture1. Video Lectures

The company stresses its commitment to providing students with straightforward, encouraging video lectures presented by an experienced and upbeat instructor. In hundreds of hours of recorded videos, Dr. Adesina explains key terms and conditions and uses a white board to illustrate and emphasize his main points. Many students prefer this more dynamic approach compared to the standard narrated Powerpoint presentations, which can be quite dull.

2. મોટા પ્રશ્ન બેન્ક

With more than 3,500 high quality questions in total for the Step 1 અને પગલું 2 CK exams, the test banks for this course give students ample opportunity to practice thousands of questions before they take their exams. The test bank can be reset twice, and the questions are reviewed by clinicians to make sure that they remain up-to-date.

3. Content is Very Popular with Students

Dr. Adesina has a large number of fans. His extremely popular videos have been downloaded MILLIONS of times on YouTube and students love his great explanations and straightforward teaching style. Whatever this course may lack in advanced web design and appearance is made up for by Adesina’s enthusiasm and genuine desire to help medical students pass the USMLE exams.

audiobook image4. Image Bank & Audio Books

These are two nice features that are typically not included in other USMLE prep courses. Students can review information while they are commuting, exercising, or when they are out and about by listening to the audio books. Detailed medical images are also available to increase your understanding and aid memorization while you study.

5. Progress and Performance Feedback

You can see your progress in the course in the dashboard area of the Smash USMLE site. A pie chart shows you exactly what percentage of the videos you have watched, and how much you have left to review. In the test bank, questions come with complete, detailed explanations for the correct answer choice, and the software keeps track of how you are performing in various categories.

6. Money Back Guarantee

Smash USMLE wants its customers to be absolutely satisfied with their products. They offer a 100% refund if you do not pass your boards. You must provide documentation/proof of your board scores in order to receive a full refund. Please see the Smash USMLE website for additional details and requirements regarding their refund policy.

*Be sure to save 10% OFF all Smash USMLE test prep with this coupon code:

બતાવો કૂપન!

Smash USMLE Weaknesses

1. Low-Budget Videos

The video lessons are very basic. As you can see in the free trial videos, Dr. Adesina typically stands in front of a white board with a lot of writing on it, and lectures about specific topics. Most of the drawings are good, but the text is can be small and difficult to read at times.

Adesina’s English is excellent, but his accent is somewhat distracting and makes it difficult to understand certain topics in some of the lectures. The videos cannot be downloaded because of copyright concerns, so they must be streamed to your device which means you’ll need a solid internet connection to study.

ઉપસંહાર

Dr. Adesina’s encouraging personality and straightforward delivery makes even the most complex medical topics that are frequently tested on the USMLE exams easier to understand. A motivational video clip featuring scenes of famous actors and movies on the course website serves to inspire medical students never to give up until they achieve their dreams.

Despite some of the low-tech and somewhat amateurish features of this prep course, Dr. Adesina has an encouraging personality that shines through in his easy-to-understand and friendly lectures. It is not surprising that he has so many happy fans and supporters.

If you are looking for a review course that breaks the most commonly tested medical concepts and topics down into more easily digested and comprehensible segments, and if you don’t care so much about more advanced features or course analytics, the videos are worth watching for their upbeat and helpful message alone. Be sure to take advantage of their 15-day free trial to determine if this is the right course for you!

TAKE ME TO SMASH USMLE!

Smash USMLE Course Features

  • 450+ total hours of video lectures for Step 1 અને પગલું 2 સી
  • 3,500+ total number of practice questions for Step 1 અને પગલું 2 સી
  • Flash cards
  • 2 study guides/test prep books
  • USMLE Advisor
  • Progress tracking (percentage of videos watched)
  • Performance analysis
  • Audio book guide
  • Online calendar
  • Money-back guarantee

USMLE Prep Course Pricing

પગલું 1 Membership Plans: $595 (3 મહિના) / $795 (6 મહિના) / $1295 (12 મહિના)
Includes:
Review course with 250+ hours of lectures, question bank with 1,900+ પ્રથા પ્રશ્નો, flash cards, tracking of viewing progress of video lectures, USMLE પગલું 1 study guide/prep book, USMLE Advisor (exam tips via video), audio book guide, online calendar, and performance analysis.

પગલું 1 Qbank Only: $59.99 (1 મહિનો) /$99.99 (3 મહિના) / $119.99 (6 મહિના) / $149 (12 મહિના)

પગલું 2 CK Membership Plans: $595 (3 મહિના) / $795 (6 મહિના) / $1295 (12 મહિના)
Includes:
Review course with 220+ hours of lectures, question bank with 1,700+ પ્રથા પ્રશ્નો, flash cards, image bank, USMLE પગલું 2 study guide/prep book, USMLE Advisor (exam tips via video), audio book guide, and online calendar.

પગલું 2 CK Qbank Only: $59.99 (1 મહિનો) /$99.99 (2 મહિના) / $119.99 (6 મહિના) / $149 (12 મહિના)

*Don’t miss out on your chance to Save 10% OFF all Smash USMLE products with this coupon code!

SMASH USMLE Coupon Codes

તોડવાનો USMLE ડિસ્કાઉન્ટ કોડ

સ્મેશ USMLE, Specials, Percentage Discount 41 uses today
સ્મેશ USMLE 35 uses today

લો $129.50 બંધ તોડવાનો USMLE ડિસ્કાઉન્ટ કોડ

Get up to $129.50 બંધ Smash USMLE products!

This includes their USMLE Step 1 અને પગલું 2 CK Question Banks and Course Memberships.

Last Used 23 minutes ago
Expiration Date: March 24, 2018

TAKE ME TO SMASH USMLE!

Smash USMLE Review Breakdown

Smash USMLE REVIEW
STRENGTHS
1.Video Lectures
2.મોટા પ્રશ્ન બેન્ક
3.Very Popular Content
4.Helpful Image Bank & Audio Books
5.Progress & Performance Feedback

સારાંશ
Review Date
Reviewed Item
USMLE સમીક્ષા સ્મેશ
Author Rating
51star1star1star1star1star

સંબંધિત પોસ્ટ્સ

5 જવાબો

પ્રતિશાદ આપો

ચર્ચા જોડાવા માંગો?
યોગદાન નિઃસંકોચ!

પ્રતિશાદ આપો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. જરૂરી ક્ષેત્રો ચિહ્નિત થયેલ છે *