ជំហាន​ទី USMLE 2 វគ្គសិក្សា​លោក CS

This post contains references to products from one or more of our advertisers. We may receive compensation when you click on links to those products. For an explanation of our Advertising Policy, visitthis page.

top 2Choosing the right USMLE Step 2 CS prep course is essential if you want to pass the exam the first time you take it.

It will save you both time and money if you take the time to explore the various online options before you commit to a specific prep program. If you choose a prep course that isn’t a good fit for your learning style you won’t be as well prepared for the exam. You might even fail the test and have to start all over from square one. CRUSH wants to make sure that doesn’t happen!

ដូច្នេះ, the good news is that we have personally researched and reviewed every major USMLE Step 2 CS prep course on the market to help you make the right decision! The comparison chart below outlines the pros and cons of each course and will help you choose the course that complements your strengths. Check out our recommendations below!

ជំហាន​ទី USMLE 2 CS Course Comparison Chart & Rankings

 • Kaplan USMLE Step 2 CS prep course
 • USMLE World Step 2 CS Review Course
ជំហាន 2 CS
វគ្គ​សិក្សា Prep
ជំហាន​ទី USMLE ល្អ​បំផុត 2 CS Prep CourseTop USMLE Step 2 CS Prep Course
RANKINGS

#1

#2

សរុប​ជា​រួម ចំណាត់ថ្នាក់
ក្រុមហ៊ុនន Kaplan ជំហាន 2 CSUWorld ជំហាន 2 CS
តំលៃ$700$70
ការ​បង្រៀន​វីដេអូ 12 Hours Live Physical Examination Videos
ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ Live Online Course Online Course, សិក្សា​ដោយ​ខ្លួន​ឯង
សៀវភៅ​វគ្គ
ធ​គ្ល​ី​និ​ក
ការធានា​ប្រាក់​ត្រឡប់​មក​វិញ
ជម្រើស tutor
គាំទ្រ​ដល់​សិស្ស In-Class Interaction & គាំទ្រ​អ៊ី​ម៉ែ​ល​គ្រូគាំទ្រ​អ៊ី​ម៉ែ​ល & វេទិកា
អំឡុង​ចូល​លើ​បណ្ដាញThru Course Completion Date2 ខែ
GET STARTEDSTART NOWSTART NOW
ជំហាន 2 CS
វគ្គ​សិក្សា Prep
New USMLE Step 2 CS Prep CourseFavorite USMLE Step 2 CS Prep Course

#1

#2

ន Kaplan ជំហាន 2 CSUWorld ជំហាន 2 CS
$700$70
12 Hours Live Physical Examination Videos
Live Online Course Online Course, សិក្សា​ដោយ​ខ្លួន​ឯង
In-Class Interaction & គាំទ្រ​អ៊ី​ម៉ែ​ល​គ្រូគាំទ្រ​អ៊ី​ម៉ែ​ល & វេទិកា
Thru Course Completion Date2 ខែ

  

ជំហាន​ទី USMLE ល្អ​បំផុត 2 CS Prep Courses

ជំហាន​ទី USMLE 2 វគ្គសិក្សា​លោក CSVideo Lectures តំលៃ​លក់
Kaplan12 Hours Live $700
USMLE World Physical Examination Videos $70

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
ជំហាន​ទី USMLE 2 វគ្គសិក្សា​លោក CS
Author Rating
51star1star1star1star1star

Related Posts

2 replies
  • Josh
   Josh says:

   Phoebe,

   We recommend Kaplan. With the live-online course you have the chance to learn in a classroom like style anywhere you want. It is a complete study package to ace the Step 2 CS. Good Luck!

   -Team Crush The USMLE

   Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *