Kauj ruam USMLE 2 CK Prep kev kawm

kub lub tsibKoj yuav tau siv sij hawm ntau npaj rau cov kauj ruam USMLE 2 CK, yog li no tseem ceeb heev kom koj nrhiav tau ib txoj kev tshawb no qhia uas zoo tshaj plaws fits koj style kev kawm thiab kev keeb kwm yav dhau. Txhob pub kom prep uas yog tsis tau tshaj koj kawm style tau in the way of dua no ntxiv tseem ceeb!

Your goal is to pass the Step 2 CK exam the first time you take it, so you need to pick the course that is the best fit for your schedule and individual learning style. Otherwise, you will waste money and many hours of studying with materials that won’t help you succeed. Our job at CRUSH is to arm you with enough information to choose the course that is best for you!

For this reason, we have personally researched and reviewed every major Step 2 CK prep course on the market! The comparison chart below will help you figure out which online course best fits your needs.

Kauj ruam 2 CK Course Comparisons & Nyiaj cheb

Kauj ruam 2 CK
Kev kawm
Smash USMLE Step 2 CK review courseUSMLE kauj ruam zoo tshaj 2 CK Prep Course BoardVitals Step 2 CK USMLE kauj ruam zoo tshaj 2 CK Exam Prep CourseTop USMLE Step 2 CK Prep CourseUSMLE kauj ruam zoo tshaj 2 CK Prep Course - Becker USMLE
RANKINGS

#1

#2

#3

#4

#5

ZUAG QHIA TAG NRHO
NTSUAM XYUAS
NIAJ HNUBSmash USMLEPawg thawj coj saib VitalsKaplan kauj ruam 2Cov kws kho mob nyob rau hauv txoj kev kawmBecker USMLE
NQE $795 $199 $2,399 $799$1,500
SIV COV LUS NUG2,000 900+2,000350 2,000
FULL-LENGTH PRACTICE EXAM
VIDEO LECTURES200 Teev120 Teev 55 Teev 200 Teev
PASS OR MONEY-BACK GUARANTEE
APP DAWB SMARTPHONE
KEV NRHIAV
KAUJ RUAM 2 CS KEV XAIV HAUV INTERNET
KAUJ RUAM 3 KEV XAIV
NYIAJ CHEBTseg 10%

Daim coupon xa nrog lawv

Tseg 10%

Daim coupon xa nrog lawv

KEV THEM NYIAJ YUG ME NYUAM KAWM NTAWVTxij Email SupportKev them nyiaj yug tugTxij Email Support Nyob sib tham, Tug, & Kev them nyiaj yug xov tooj Kev them nyiaj yug tug
LUB SIJ HAWM MUS SAIB HAUV INTERNET6 Lub hli6 Lub hli3 Lub hli45 Hnub 6 Lub hli
NYEEM TAG NRO KUV
TSOM
Nyeem daim ntawv qhia txog kev soj ntsuamNyeem daim ntawv qhia txog kev soj ntsuamNyeem daim ntawv qhia txog kev soj ntsuamNyeem daim ntawv qhia txog kev soj ntsuamNyeem daim ntawv qhia txog kev soj ntsuam
PIBSTART NOWSTART NOWSTART NOWSTART NOWSTART NOW


USMLE kauj ruam zoo tshaj 2 CK Prep kev kawm

Kauj ruam USMLE 2 CK Courses Siv cov lus nug Nqe
Becker2,000 $1500
Kaplan 2,000 $2,399
Pawg thawj coj saib Vitals900+ $199
Smash USMLE2,000$399
Cov kws kho mob nyob rau hauv txoj kev kawm350$799
Txoj kev
Hnub rov ntsuam xyuas
Rov los xyuas dua Item
USMLE kauj ruam zoo tshaj 2 CK Courses
Sau qho
51lub hnub qub1lub hnub qub1lub hnub qub1lub hnub qub1lub hnub qub

Related Posts

2 replies
  • Josh
   Josh hais tias:

   Adrian,

   It is important to start preparing early in medical school preferably during the third year when you are doing clerkships ect. This time when the Step 2 CK rolls around you will be in a good position to crush it. Tseem, planning your time before the exam to allow studying by taking easier elective classes or vacation time is smart. You need to allow enough time to throughly prepare and not cram the week before. With the 9 hour exam you should also take a full length practice exam which Becker, Kaplan, and Board Vitals include with their package. This will help you prepare both mentally and physically when the real thing comes around.

   -Pab (team) tau tuav lub USMLE

   Teb

sau ntawv cia

Xav tuaj koom kev sab laj?
Thov pab txhawb!

sau ntawv cia

Koj email chaw nyob yuav tsis muab luam tawm. Search cim *