Kauj ruam USMLE 2 CS kev kawm

top 2Xaiv tuam USMLE txoj kev 2 CS prep thaum kawg yog qhov tseem ceeb yog hais tias koj xav tau kom dhau lub sij hawm mus ntsuam xyuas hniav thawj coj koj.

Nws yuav txuag koj lub sijhawm thiab nyiaj txiag yog hais tias koj siv sij hawm tshawb ntau cov chaw hauv internet xaiv ua ntej koj kuas nyuas siv zug prep ib pab ib. Yog koj xaiv kom prep uas tsis haum zoo rau koj kawm style koj yuav tsis tau zoo li npaj rau tub ntxhais. Koj yuav txawm tsis kuaj thiab tau pib tshaj tag nrho ntawm cov square ib. CRUSH xav paub hais tias cov uas tsis ua li!

Li ntawd, qhov xwm zoo yog tias peb muaj ntaub ntawv researched thiab rov los xyuas dua txhua cov kauj ruam USMLE loj 2 CS prep thaum kawg ntawm lub khw los pab koj txiav txim siab zoo! Cov sib piv hauv nyob hauv qab no txog tus pros thiab cons txog txhua yam kev kawm thiab yuav pab koj xaiv lub chav uas complements koj txawj. Mus saib peb hauv qab no seb!

Kauj ruam USMLE 2 Daim ntawv sib piv CS thaum kawg & Rankings

 • Kaplan kauj ruam USMLE 2 CS prep course
 • Kauj ruam ntiaj teb USMLE 2 CS Review Course
Kauj ruam 2 CS
Kev kawm prep
USMLE kauj ruam zoo tshaj 2 CS Prep CourseTop USMLE Step 2 CS Prep Course
RANKINGS

#1

#2

ZUAG QHIA TAG NRHO NTSUAM XYUAS
NIAJ HNUBKaplan kauj ruam 2 CSKauj ruam UWorld 2 CS
NQE$700$70
VIDEO LECTURES 12 Teev nyob Physical Examination yeeb yaj duab
TAWM TSWV YIM Nyob rau hauv internet thiab thaum kawg Online (computer) thiab thaum kawg, Court kawm
NQE KAWM NTAWV
TEJ ZAUM
NYIAJ-ROV GUARANTEE
• KEV QHIA LOS NTAWM KEV XAIV
KEV THEM NYIAJ YUG ME NYUAM KAWM NTAWV Kawm kev sis raug zoo & Txij Email SupportKev them nyiaj yug tug & Rooj sab laj
LUB SIJ HAWM MUS SAIB HAUV INTERNETQhib thaum kawm tiav tas hnub2 Lub hli
PIBSTART NOWSTART NOW
Kauj ruam 2 CS
Kev kawm prep
New USMLE Step 2 CS Prep CourseFavorite USMLE Step 2 CS Prep Course

#1

#2

Kaplan kauj ruam 2 CSKauj ruam UWorld 2 CS
$700$70
12 Teev nyob Physical Examination yeeb yaj duab
Nyob rau hauv internet thiab thaum kawg Online (computer) thiab thaum kawg, Court kawm
Kawm kev sis raug zoo & Txij Email SupportKev them nyiaj yug tug & Rooj sab laj
Qhib thaum kawm tiav tas hnub2 Lub hli

  

USMLE kauj ruam zoo tshaj 2 CS Prep Courses

Kauj ruam USMLE 2 CS kev kawmVideo Lectures Nqe
Kaplan12 Teev nyob $700
Ntiaj teb USMLE Physical Examination yeeb yaj duab $70

 

Txoj kev
Hnub rov ntsuam xyuas
Rov los xyuas dua Item
Kauj ruam USMLE 2 CS kev kawm
Sau qho
51lub hnub qub1lub hnub qub1lub hnub qub1lub hnub qub1lub hnub qub

Related Posts

2 replies
  • Josh
   Josh hais tias:

   Phoebe,

   We recommend Kaplan. With the live-online course you have the chance to learn in a classroom like style anywhere you want. It is a complete study package to ace the Step 2 CS. Good Luck!

   -Pab (team) tau tuav lub USMLE

   Teb

sau ntawv cia

Xav tuaj koom kev sab laj?
Thov pab txhawb!

sau ntawv cia

Koj email chaw nyob yuav tsis muab luam tawm. Search cim *